در این پروژه سعی شده تا شرایط فیزیکی موج های دریا شبیه سازی شود. توسط کنترلر هایی که وجود دارد می توانید سرعت باد ، ارتفاع و طول مول موج را تغییر داده و در لحظه شبیه سازی صورت گرفته را مشاهده کنید.

برای مشاهده این پروژه به آدرس زیر مراجعه نمایید

https://wave-simulation.arash-hatami.ir