استفاده از دستور amend در git

در اعمال Commit دچار اشتباه شده‌ام. چطور آن را رفع کنم؟ ایمیل اشتباهی را وارد کرده‌ام. آیا اصلاح آن امکان پذیر است ؟ و …اگر این سوالات را از خود پرسیده‌اید ، این مقاله قطعا برای شما مفید خواهد بود.

استفاده از دستور amend در git

در اعمال Commit دچار اشتباه شده‌ام. برای اصلاح آن چه کاری باید انجام دهم؟

سناریو اول

فرض کنید که شما چندین فایل را commit کرده‌اید و متوجه شده‌اید که پیام Commit اصلا واضح نیست. اکنون می‌خواهید که پیام را تغییر دهید. برای این کار می‌توانید از دستور git commit –amend استفاده نمایید.

git commit –amend –m "New Commit message"

سناریو دوم

فرض کنید که می‌خواستید شش فایل را commit کنید با این حال ، به اشتباه تنها پنج فایل را commit کرده‌اید. ممکن است فکر کنید که می‌توانید یک commit جدید ایجاد و فایل ششم را با آن commit اضافه کنید.

هیچ اشکالی در این روش وجود ندارد اما برای این که تاریخچه commit های شما تمیزتر باشد ، بهتر نیست که فایل به همان commit قبلی اضافه شود؟ این کار نیز توسط git commit –amend امکان پذیر است.

git add file6
git commit –-amend –no-edit

دستور –no-edit به این معنی است که پیام commit تغییر نمی‌کند.

سناریو سوم

هرگاه که شما در گیت کامیتی انجام می‌دهید ، آن commit نام و ایمیل نویسنده را در خود جای داده است. به طور کلی هنگامی که برای اولین بار git را استفاده می‌کنید ، نام نویسنده و ایمیل را نیز وارد می‌کنید. بنابر این نیازی نیست که در مورد جزئیات نویسنده برای هر commit نگران باشید.

با این حال ، این امکان وجود دارد که برای پروژه‌ای خاص ، بخواهید از ایمیل متفاوتی استفاده کنید. با استفاده از این دستور می‌توانید ایمیل را تغییر دهید.

git config user.email "your email id"

فرض کنید که فراموش کرده‌اید که ایمیل را تغییر دهید و از قبل commit انجام داده اید. می توانید از Amend برای تغییر نویسنده commit پیشین نیز استفاده کنید.

git commit –amend –author "Author Name <Author Email>"

نکته : از دستور amend تنها برای منابع لوکال استفاده کنید. استفاده از amend در منبع‌های ریموت ، سردرگمی بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد.