1 post tagged with "nginx"

View All Tags

پیاده سازی Load Balancer با استفاده از Nginx

آرش حاتمی

آرش حاتمی

DevOps - Network Eng

وظیفه یک Load balancer توزیع بهینه ی ترافیک ورودی بین سرور های مختلف Backend بوده که در دنیای واقعی میتونید اونو به یک پلیس راهنمایی رانندگی تشبیه کنید که سعی میکنه ماشین ها رو به بهترین نحو ممکن به خیابون های مختلف راهنمایی کنه.
در این پست پیاده سازی یک Load balancer را با استقاده از Nginx بررسی می کنیم.

tooltip