ایجاد میانبر برای دستورات SSH

آرش حاتمی

آرش حاتمی

DevOps - Network Eng

tooltip

در صورتی که سرور های مختلفی داشته باشید ، به خاطر سپردن آی پی آنها کار دشواری است. می توانیم به جای این کار ، با استفاده از اسامی به سرور متصل شویم

در این روش ، به ازای هر سرور می توانیم تنظیماتی را روی کلاینت خود ایجاد کنید تا روند اتصال به صورت خودکار انجام شود ( مانند PuTTY که کانکشن ها را ذخیره می کند ). فرض کنید مانند تنظیم کردن فایل hosts سیستم عامل خود که به جای هر آدرس آی پی یک دامنه تنظیم میکنید ، اینجا نیز به ازای هر دستور یک نام تنظیم می کنیم.

برای این کار فایل config مربوط به SSH را سمت کلاینت خود ویرایش کنید

ویندوز :

C:/Users/<user>/.ssh/config

macOS :

/Users/<user>/.ssh/config

لینوکس :

~/.ssh/config
  • در صورتی که فایل config وجود ندارد آن را ایجاد کرده و دسترسی آن را به 600 تغییر دهید
chmod 600 ~/.ssh/config

اعمال تنظیمات

برای کلاینت خود تنظیمات مختلفی می توانید انجام دهید که لیست تمام آن ها را از سایت رسمی OpenBSD{:target="_blank"} می توانید مشاهده کنید.

در زیر چند نمونه از میانبر های تعریف شده را مشاهده می کنید :

Host scotch
HostName scotch.io
User nick
Host example2
HostName example.com
User root
Host example3
HostName 64.233.160.0
User userxyz123
Port 56000
Host amazon1
HostName ec2.amazon.com
User ec2-user
IdentityFile /path/to/special/privatekey/amazon.pem
  • هر میانبر ( shortcut - alias ) توسط کلمه Host مشخص می شود.
  • در زیر مجموعه هر هاست با عبارت HostName می توانید آدرس آی پی یا دامنه سرور خود را تعریف کنید ( چه محلی چه اینترنتی )
  • با عبارت User نام کاربری مورد نظر برای ورود از طریق SSH را تنظیم کنید
  • در صورتی که از پورت متفاوتی برای ورود استفاده می کنید می توانید با عبارت Port آن را تنظیم کنید
  • در صورتی که برای ورود از نام کاربری و کلمه عبور استفاده نمی کنید و در عوض از طریق SSH-Key ها وارد می شوید ، کلید خصوصی را با عبارت IdentityFile تنظیم کنید

جهت مطالعه بیشتر جهت ایمن کردن سرور SSH به این پست{:target="_blank"} مراجعه کنید

روش استفاده

بعد از تنظیم کردن میانبر های خود حالا می توانید با استفاده از اسامی آن ها به سرور خود متصل شوید :

ssh scotch
ssh example2
ssh example3
ssh amazon1